Tìm kiếm tin tức
Y tế - Phục hồi chức năng, dạy nghề
Trung tâm nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội hiện đang nuôi dưỡng 88 đối tượng, trong đó chủ yếu là người già cô đơn, người lang thang cơ nhỡ,  người  khuyết tật và khuyết tật đặc biệt nặng và những đối tượng khác.
 
Đã thành thói quen, cứ 6h30 phút mỗi buổi sáng các cụ các mệ hiện đang được nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội nghe tiếng còi là tập trung trước khoảng sân theo sự hướng dẫn của các cô y tế để thực hện bài tập thể dục dưỡng sinh KINH LẠC THAO. Đây là điều kiện để các cụ các mệ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện sức khỏe.
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.132
Truy cập hiện tại 6