Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
8 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
01/2015/TT-BLÐTBXH06/01/201520/02/2015xThông tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật
11/2011/TTLT-BTC-BLÐ26/01/201115/03/2011xHướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
34/2010/TT-BLÐTBXH08/11/201023/12/2010xThông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức công tác xã hội
08/2010/TT-BNV28/08/201013/10/2010xThông tư ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội
65/KH-UBND27/08/201027/08/2010xKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.171
Truy cập hiện tại 5