Tìm kiếm tin tức
Đại hội Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Ngày cập nhật 25/02/2020

Thực hiện kế hoạch số 82-KH/ĐU ngày 14/10/2019 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về " tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; chi ủy, chi bộ đã được Đảng uỷ Sở chọn làm chi bộ Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn Đảng bộ.

Ngay từ đầu năm 2020, chi ủy, chi bộ đã bám sát vào hướng dẫn Đại hội của cơ quan Đảng cấp trên và các quy định của Đảng, tích cực chuwanr bị về báo cáo chính chị và nhân sự chi ủy khóa mới. Ngày 18/02/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội  cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình do Đ/c Trần Quốc Hùng – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình bày.

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở, của Ban Giám đốc Sở, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị, xây dựng tập thể cán bộ, đảng viên của Trung tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, là cơ sở để xây dựng Chi bộ Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm vững mạnh xuất sắc.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Sở Lao động - TB & XH nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và các đoàn thể vững mạnh,  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ Đảng và đảng viên. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 Đại hội đã bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội gồm 03 đồng chí :

  • Đ/c Trần Quốc Hùng: Bí thư Chi bộ Trung tâm.
  • Đ/c Đặng Văn Thảo : Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm.
  • Đ/c Lê Thị Mỹ Loan : Uỷ viên Chi ủy Trung tâm.

để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2023 theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết.

 Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các đồng chí Đại biểu, các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội và Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Trung tâm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo; nhất định Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục được những thiếu sót hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của  Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã đề ra.

Lê Thị Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.114
Truy cập hiện tại 5